• Âm thanh Resort & Khách sạn
 Mr.Long   0973 798 345
 Mr.Ngọc 0935 660 002
• Âm thanh Karaoke & Bar
 Mr.Thành 0904 572 524
 Mr.Long 0973 798 345
• Âm thanh Biệt thự & Căn hộ 
 Mr.Lâm    0917 493 468
 Mr.Vinh    0905 880 564
• Loa di động, Smartphone
 Ms. Mến   0935 300 791
Saûn phaåm > Am Thanh Khach San, Resort > ElectroVoice
Giá tham khảo : 22,950,000 VND
Giá tham khảo : 14,760,000 VND
Giá tham khảo : 12,100,000 VND
Giá tham khảo : 9,580,000 VND
Giá tham khảo : 11,460,000 VND
TIN TỨC