• Âm thanh Resort & Khách sạn
 Mr.Long   0973 798 345
 Mr.Ngọc 0935 660 002
• Âm thanh Karaoke & Bar
 Mr.Thành 0904 572 524
 Mr.Long 0973 798 345
• Âm thanh Biệt thự & Căn hộ 
 Mr.Lâm    0917 493 468
 Mr.Vinh    0905 880 564
• Loa di động, Smartphone
 Ms. Mến   0935 300 791
Saûn phaåm > Phuï kieän aâm thanh > Micro
Giá tham khảo : 0 VND
Giá tham khảo : 3,600,000 VND
Giá tham khảo : 22,020,000 VND
Giá tham khảo : 19,672,000 VND
Giá tham khảo : 5,300,000 VND
Giá tham khảo : 2,120,000 VND
Giá tham khảo : 1,600,000 VND
TIN TỨC