• Âm thanh Resort & Khách sạn
 Mr.Long   0973 798 345
 Mr.Ngọc 0935 660 002
• Âm thanh Karaoke & Bar
 Mr.Thành 0904 572 524
 Mr.Long 0973 798 345
• Âm thanh Biệt thự & Căn hộ 
 Mr.Lâm    0917 493 468
 Mr.Vinh    0905 880 564
• Loa di động, Smartphone
 Ms. Mến   0935 300 791
Chi tieát saûn phaåm
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : S 663
Mã sản phẩm : S 663
Giá tham khảo : 0 VND
Lượt xem : 2708
Thông tin sơ lược :

  • MP3 recording capability
  • Official DivX® Ultra Certified product
  • Plays all versions of DivX® video (including DivX® 6)with enhanced playback of DivX® media files and theDivX® Media Format
  • Enjoy MP3 music and JPEG pictures simultaneously
  • MP3, WMA, WMV, DivX® and JPEG playback
  • Easy operation with GUI
  • Two widescreen modes for HDMI
  • Perfect match for Yamaha AV receivers

 
Các sản phẩm mới nhất:

TIN TỨC