• Âm thanh Resort & Khách sạn
 Mr.Long   0973 798 345
 Mr.Ngọc 0935 660 002
• Âm thanh Karaoke & Bar
 Mr.Thành 0904 572 524
 Mr.Long 0973 798 345
• Âm thanh Biệt thự & Căn hộ 
 Mr.Lâm    0917 493 468
 Mr.Vinh    0905 880 564
• Loa di động, Smartphone
 Ms. Mến   0935 300 791
Heä thoáng aâm thanh > AÂm thanh xem phim
Giá tham khảo : 0 VND
JBL
Giá tham khảo : 45,600,000 VND
Giá tham khảo : 23,200,000 VND
B&W
Giá tham khảo : 108,564,000 VND
TIN TỨC